Günümüz Meselelerinden Aile Içi Iletişim

Günümüz Meselelerinden Aile İçi İletişim

Toplumun en temel birimi olan aile hakkında zaman içinde ortaya çıkmış olan değişim ve dönüşümü iyi izlemek önemli detayların yakalanmasına yardımcı olur. Tarihin bilinen en eski dönemlerinden itibaren aile; birbirine sıkı sıkıya bağlı, aynı amaç doğrultusunda hareket eden, birbirlerinin alanlarında belirli miktarda payı olan bireylerin oluşturduğu bir yapıdır. Aile olmak doğal bir süreç olsa da teknik olarak aile kalmak kolay bir durum değildir. Özellikle ailenin ve aile yapısının tarihsel süreç boyunca geçirmiş olduğu değişim bunu net bir biçimde gözler önüne sermektedir. Yıllar içinde insanların ekonomik yapılarının değişmesi, iş durumlarının farklılaşması ve amaçlanan her bir işin dönüşüme uğraması aile yapısında da büyük bir değişikliğe sebebiyet vermiştir. Nihayet modern zaman ve bu zamanın gerekleri aileyi temelinden sarsmıştır. Genel itibariyle aile ile alakalı en önemli problemin aile içi iletişim eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Bursa psikolog aile içi iletişim noktasında yardımda bulunan profesyonel bir destektir.

Özellikle modern zamanlara atıfta bulunulması söz konusu dönemin içeriğinin bütün insanları temelden etkilemesi sebebiyledir. Teknolojinin gelişmesi bireylerin daha da maddileşmesine, daha somut düşünmesine ve duygularının körelmesine sebep olmuştur. Bu durum özellikle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan aile bireylerinin birbirlerinden ince çizgilerle ayrılmasına, sadakat ve vefa duygularının yerine daha somut ve eşitlikçi bir yapının geçmesine büyük ölçüde yol açmıştır. Diğer taraftan ekonomik anlamda gelişmişliğin de aileye aynı oranda entegre olamadığı da görülmektedir. Son dönemin aile üzerindeki olumsuz etkisi bireylere aile olduklarının hatırlatılması zorunluluğunu daha da elzem hale getirmiştir.

Aile içi iletişimin önemine vurgu yapan bütün bilimsel çalışmaların insan başarısına ve hayatının geneline olumlu bir biçimde yansıyacağını işaret etmektedir. Özellikle daha mutlu bireylerin mutlu bir yaşam sürebilmeleri tam olarak iyi ve iletişim kabiliyeti yüksek bir aile yapısına dayanmaktadır. Özellikle bu durumun aile içinde yeni yeni yetişen çocukların ve ergenlerin ilerleyen yıllarda okul başarısına olumlu yansıması bu şekilde olmaktadır. Diğer taraftan madde bağımlılığının önüne geçilmesi noktasında aile içi iletişimin önemine dikkat çekilmektedir. Bursa en iyi psikolog yardımı ile mevcut aile terapileri daha iyi bir aile yapısını amaçlamaktadır.

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler